ในปัจจุบันเมื่อถึงเวลาผ่านพ้นไปสู่ศักราชที่เปลี่ยนแปลง นอกจากจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วการดูแลจิตใจก็สำคัญไม่ต่างกัน  เพราะการดูแลจิตใจของดาราหนังโป้ญี่ปุ่นถือว่าจิตใจจะสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของชีวิต  ทัศนคติ  ความรู้สึกนึกคิดและแสดงออกมาทางการกระทำ ซึ่งผู้ที่มีความสมบูรณ์ของจิตใจนั้นจะสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตได้เช่นกัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเหล่าดาราหนังโป้ญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ  ค่าครองชีพ หน้าที่การงาน การเงิน สังคม ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเครียดสะสม เป็นต้น

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  วันนี้จึงมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตของดาราหนังโป้ญี่ปุ่น ฉบับอย่างง่ายมาฝาก 4 ข้อ ดังนี้

  1. ตั้งสติ เมื่อพบกับเหตุการณ์สะเทือนใจ เศร้า โกรธ หรือขุ่นเคืองจิตใจ ให้ตั้งสติทบทวนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอะไร เหตุใด จากนั้นให้เราใช้สติในการแก้ปัญหาและผ่านพ้นไป
  2. ตั้งใจ ตั้งใจเอาใจใส่สุขภาพจิตของตนเองให้มากขึ้น หาเวลาพักผ่อนคลายหย่อนคลาย อยู่กับตัวเองให้มากขึ้น หรือพบปะเพื่อนฝูงเพื่อผ่อนคลาย หมั่นออกกำลังกาย นั่งสมาธิหรือเสพสื่อ  โซเชียลที่จรรโลงใจ
  3. ปล่อยวาง การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปกับเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญ อย่ายึดติดกับอดีตนานๆจงปล่อยวางความทุกข์และมุ่งมั่นหาความสุขให้ตัวของเราเองและคนรอบข้าง รู้จักวิธีจัดการความเครียดและรีบปล่อยวางทุกอย่างไปกับวันเวลา
  4. ปรับเปลี่ยนสังคม การเรียนรู้สังคมใหม่ ๆ ได้พบปะพูดคุยกับคนรอบข้างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ก็จะสามารถช่วยให้รู้สึกไม่เดียวดายได้ มีการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างสังคมที่อบอุ่นใจ สบายใจให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง หรือคนในครอบครัวก็ตาม ก็จะสามารถเป็นเกราะป้องกันสุขภาพจิตที่อ่อนแอได้

จะเห็นได้ว่า การตั้งสติตั้งรับกับเรื่องที่สะเทือนจิตใจ การตั้งใจเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจของตนเอง เมื่อการกระทำทุกสิ่งอย่างผ่านพ้นไป ให้รู้จักปล่อยวางและมุ่งหน้าแก้ไขหาความสุขให้ตนเองในทุกๆวัน นอกจากนี้ดาราหนังโป้ญี่ปุ่นยังต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้าสังคมใหม่ ๆ ได้เสมอ

ในโลกที่กำลังหมุนผ่านไป  การดูแลสุขภาพจิตนั้นก็สำคัญพอ ๆ กับการดูแลร่างกายเลยทีเดียว  ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ” จึงไม่ได้หมายถึงแค่โรคทางกายแต่หมายถึงโรคทางใจได้เช่นกัน

You might also enjoy: